Evaluace PK

Dokument 1. průběžná evaluační zpráva projektu „Rozvoj a provoz projektové kanceláře Ministerstva kultury České republiky“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0002255, realizovaného v letech 2016 – 2022 za podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Evaluační zpráva plní tyto základní cíle:

  • zmapovat rámcový kontext projektu, zachytit intervenční logiku v podobě teorie změny,
  • navrhnout strukturu a zaměření evaluace v dalších letech realizace projektu,
  • navrhnout harmonogram a evaluační design pro rok 2018 – pro 2. Průběžnou evaluační zprávu.

Evaluace je interního charakteru, evaluátor je členem týmu Projektové kanceláře.

Dokument 1. průběžná evaluační zpráva je ke stažení ZDE.

 

Základní informace o evaluacích jsou ke stažení ZDE.