Metodika/PMK

Příkazem ministra kultury (dále jen PMK) č. 33/2015  byl zaveden jednotný systém projektového řízení Ministerstva kultury ČR za účelem podpory realizátorů projektů při plánování, řízení, realizaci a udržitelnosti výstupů projektů.

Tento PMK byl doplněn Příkazem ministra kultury č. 23/2017, který upřesňuje, že zavedený jednotný systém projektového řízení se řídí dokumentem ‚Metodika projektového řízení MK‘

Úplné aktuální znění materiálu Metodika projektového řízení MK, včetně jejích přoloh je možné stáhnout z následujících odkazů:

Metodika projektového řízení MK

Přílohy k materiálu Metodika projektového řízení MK

 

Příkazy ministra kultury č. 33/2015 a č. 23/2017, je možné stáhnout z následujících odkazů:

PMK č. 33/2015

PMK č. 23/2017

 

Příkaz ředitele Odboru projektového řízení a informačních technologií MK ČR, kterým se ustanovují dílčí pracovní týmy v rámci pracovního týmu Projektové kanceláře:

PŘ OPŘIT č.1/2018